Medico Legal Institute

Ekibimiz

Av. Ayşe Nur Yüzbaşıoğlu

 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesininde 1988-1992 yıllarında aldığı lisans eğitimi üzerine aynı Üniversitede Kamu Hukuku alanında master yaptı.

Faktoring sektöründe başladığı avukatlık mesleğine kesintisiz olarak finans sektörünün farklı dallarında ve gruplarında devam etti. Bankacılık sektöründe dönemin en büyük özel bankalarında ve devamında TMSF’da çalıştı. Sektörün ilk Finansal Kiralama Şirketi başta olmak üzere ve on yıl boyunca pazarın en önemli aktörlerinden olan leasing şirketlerinde yönetici avukatlık ve hukuk müşavirliği yaptı. Dinamik ve güncel kalmayı gerektiren finans sektörü vekilliği çok çeşitli konularda deneyim kazanmasına vesile oldu.

Başta İcra İflas ve Usul Mevzuatı, Banka Factoring ve Finansal Kiralama Mevzuatı olmak üzere muhtelif ticari davalara baktı.2012 yılında Yüzbaşıoğlu Hukuk Bürosunu kurdu ve yoğun olarak sağlık hizmetlerinden doğan hukuki problemlere ilişkin davaların ; hasta, hastane, sağlık personeli arasındaki ilişkilere içerden bakabilecek tıp bilimi ve adli tıp alanlarında uzman danışmanların katkılarıyla vekilliğini yapmaya başladı.

Ayrıca özel olarak çalıştığı, 4077 sayılı Tüketicin Korunması Hakkında Kanun, Taşınmaz davaları ve 2B Yasası olarak bilinen 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun, Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun,Tapu Kanunu 35. madde değişikliği ve mütekabiliyet durumu(Yabacılara Mülk Satışı) konularını da çalışma alanına dahil etti.